Nasza tysiącletnia historia, liczne świadectwa świetności Imperium Rzymskiego, zabytkowe miasteczka i zamki były i są nadal dla wielu artystów i pisarzy źródłem niewyczerpanej inspiracji.

Chcielibyśmy zaprezentować tu kilka tras, idealnych na półdniowe wycieczki, które pozwolą lepiej poznać miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym oraz zwiedzić okoliczne muzea. Są to przede wszystkim zbiory dzieł sztuki i przedmiotów oraz cenne znaleziska z okresu Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to Concordia Sagittaria i Akwilea były na ważnymi ośrodkami na drodze do rzymskiej stolicy świata.