Stowarzyszenie Hotelarzy w Bibione: gościnność godna podziwu i doskonała jakość usług hotelowych.

Założone w 1967 roku, ABA – Stowarzyszenie Hotelarzy w Bibione zrzesza i reprezentuje 101 operatorów obiektów turystycznych w Bibione: hotele, apartamenty, B&B, rezydencje, ośrodki wczasowe i kempingi.

ABA, poprzez swoją agencję turystyczną , ABA Viaggi e Vacanze, rozpowszechnia wśród osób prywatnych, biur podróży i touroperatorów wszelkie informacje turystyczne dotyczące kurortu. Dzięki powiązanym strukturom, jest w stanie udzielić, w czasie rzeczywistym, informacji na temat dostępności swoich struktur hotelowych.

Dbając o dobro swoich klientów, aby zapewnić im spokojny urlop i zabezpieczyć ich przed zdarzeniami losowymi, agencja ABA była pierwszym stowarzyszeniem, które zaproponowało opcjonalne ubezpieczenie turystyczne.

ABA promuje również Kluby Produktu, nakierowane na konkretne kategorie turystów: rodziny z dziećmi, pasjonatów rowerów górskich, wycieczek pieszych czy gry w golfa, miłośników zwierząt oraz wszystkich tych, którzy chcieliby skorzystać z usług Term w Bibione. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i nie prowadzi działalności nastawionej na zysk ani o charakterze finansowym.

LGłówna siedziba stowarzyszenia znajduje się przy Corso del Sole 6 w Bibione San Michele al Tagliamento. Tel.+ 39 0431 43010101 , faks: + 39 0431.439939

Jego cele są następujące:
a) koordynowanie działań poszczególnych lokalnych hotelarzy w Bibione;
b) zapewnienie ochrony interesów stowarzyszonych, którzy są reprezentowani we wszystkich istotnych dla nich sprawach i w każdym postępowaniu administracyjnym dotyczącym działalności hotelarskiej;
c) udzielenie pomocy hotelarzom, także w postaci prostych porad, indywidualnie i za każdym razem, gdy złożony został wniosek; przetwarzanie wszelkiego rodzaju danych pomocnych w działalności prowadzonej przez członków, w tym poprzez tworzenie i zarządzanie centrami elektronicznymi odpowiednimi dla tego typu operacji;
d) pomoc i pośrednictwo w zawieraniu przez swoich członków umów o pracę w ramach rejonowego urzędu pracy i współpraca z i z pracowniczymi związkami zawodowymi.
e) pośredniczenie w kontaktach z władzami administracyjnymi, organizacjami gospodarczymi i związkami zawodowymi w interesie branży hotelarskiej;
f) podejmowanie i promowanie inicjatyw, które, bezpośrednio lub pośrednio, przyczyniają się do rozwoju turystyki i działalności hotelarskiej, m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji turystycznych dotyczących regionu oraz wspieranie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych i kampanii promocyjnych prowadzonych na rzecz kurortu i w interesie firm członkowskich, również we współpracy z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami;
g) informowanie członków o ustawach, rozporządzeniach i wszelkich przepisach prawnych dotyczących branży hotelarskiej i turystycznej;
h) kształtowanie świadomości sprzyjającej rozwojowi turystyki w regionie Bibione oraz podejmowanie wspólnych działań z partnerami w atmosferze wzajemnego zrozumienia i solidarności – niezbędnymi do skuteczniejszego promowania branży hotelarskiej;
i) projektowanie i wdrażanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania i zaufania turystów do regionu, a także stymulowanie nowych trendów w turystyce i motywowanie stowarzyszonych przedsiębiorców do publikacji materiałów reklamowych;
j) starać się o członkostwo w organizacjach, stymulowanie zawiązywania spółek, konsorcjów itp. w celu zwiększenia napływu turystów, rozwoju usług, a także budowy nowych ośrodków i obiektów na użytek turystów.

Członkami Stowarzyszenia mogą stać się wszystkie firmy zakwalifikowane jako „obiekty hotelowe” w myśl specjalnych przepisów organizacyjnych krajowych i regionalnych, w tym przedsiębiorstwa, które nie są położone w obrębie jurysdykcji terytorialnej Stowrzyszenia, a mają swoją siedzibę w pobliżu oraz w przypadku gdy są one zlokalizowane w miejscowości, gminie lub prowincji, w których nie ma organizacji związkowej zrzeszonej w Federalberghi – Federacji włoskich hoteli i turystyki.
Do Stowarzyszenia mogą dołączyć również inne podmioty gospodarcze zajmujące się zarządzaniem strukturami hotelowymi, nawet jeśli nie są one sklasyfikowane w systemie hotelarskim: tego rodzaju podmioty stają się członkami partnerskimi bez prawa głosu w Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie powołało do życia l’ABA Servizi s. Coop. c.a.r.l. – spółkę, która ma na celu świadczenie wszelkiego rodzaju usług, w tym o charakterze komercyjnym, przyczyniających się do wspierania i rozwoju działalności członków. Stowarzyszenie ABA oraz ABA Servizi mają wspólne organy kierownicze, tzn. prezydenta i radę wykonawczą, tak aby obie instytucje mogły działać we współpracy i podejmować wszelkie decyzje wspólnie.