TÁJÉKOZTATÓ AZ (EU) 2016/679, az alábbiakban GDPR RENDELKEZÉSE ÉRTELMÉBEN (frissítés 2019. június 3.)

 1. Általános információk: az (A.B.A  Servizi  Coop. – Aba Viaggi e Vacanze, a továbbiakban „Cég”) tájékoztatja, hogy az űrlap elküldése az alább ismertetett célokra kezelni fogja után az űrlapon megadott személyes adatait. Csak az ebben a tájékoztatóban megadott célok eléréséhez szükséges adatokat kérjük és kezeljük.
 • Cél és jogalap: a Cég az adatokat a következő célokra használhatja:
 1. hozzájárulás után a my bibione klubba regisztrációhoz és az ott megadott funkciók használatához. A jogalap a hozzájárulás (a Céghez fordulva bármikor szabadon visszavonható);
  1. Előzetes hozzájárulás után a Cég termékeire-szolgáltatásaira-kezdeményezéseire reklám jellegű/figyelemfelhívó tájékoztatások küldése a Cég részéről a megadott e-mail címre, hírlevél formájában is (emlékeztetjük, hogy e-mailt az automatikus eszközökkel elektronikus formában is küldhetünk). A jogalap a hozzájárulás (a Céghez fordulva bármikor szabadon visszavonható);
  1. a felhasználót érintő, Cég tulajdonában lévő információk alapján (vásárlási szokásokat is beleértve), felhasználói profil létrehozásához (profilképzés), amely a vásárlási szokások és vásárolt termékek tanulmányozását jelenti, a Cég által speciális marketing, promóciós, közvetlen értékesítés és kereskedelmi kommunikáció küldése céljából, valamint az ügyfél ízlésének megfelelő termékek/szolgáltatások javaslatára. Ez a célú adatkezelés automatizált adatbázis formájában történik.
   Egy felhasználót érintő profilt, vagy hasonló felhasználók profilcsoportját is jelentheti. A marketing, promóció, kereskedelmi kommunikáció, és közvetlen értékesítési tevékenység csak akkor jön létre, ha a felhasználó engedélyezte a jelen tájékoztató 2. b) pontjában felsorolt célokra folytatott adatkezelést. A jogalap a hozzájárulás (a Céghez fordulva bármikor szabadon visszavonható). Kivételt képez a pont alól a sütikkel végzett profilképzés, amely csak a honlapon látható adatvédelmi politika és a tájékoztató banner elfogadásával hajtható végre;
  1. a törvény, közösségi rendelkezések vagy szabványok által előírt kötelezettségek végrehajtásához. Az adatkezelés jogalapja a törvénynek való megfelelőség;
  1.  a Cég megadott székhelyein egy jog érvényesítése vagy védelme (tehát egy jog védelme vagy érvényesítése miatt engedélyezett jogos érdekből). Az adatkezelés alapját képző jogalap a Cég jogos érdekeinek követése. 
  1. Olyan engedmények használatához, amelyek használatához joga van. Az adatkezelés jogalapja a Cég jogos érdekeinek követése, amelyek része a jogosult részére egy engedmény használatának engedélyezése.
 2. Kötelező vagy nem kötelező hozzájárulás: a jelen tájékoztató 2. a) pontjában megadott célokra az adatkezeléshez adott hozzájárulás nem kötelező, de ha nem járul hozzá, akkor nem regisztrálhat a my Bibione klubba és nem élvezheti a funkcióit (kivéve a 2. c) pontban megadott hozzájárulás esetén megjelenő mezőkben kért adatok nem megadása, mert nem hat ki a 2 a) pontban leírtak céljaira). A jelen tájékoztató 2 a) pontjában megadott célokhoz hozzájárulás opcionális és az Adatkezelőtől bármikor kérheti a visszavonást, de a visszavonás esetén nem regisztrálhat. A jelen tájékoztató 2 b) pontjában leírt célokra az adatok megadása és a hozzájárulás a kezeléshez opcionális, és az adatok nem megadása vagy a hozzájárulás hiánya nem jár semmilyen következménnyel, kivéve azzal, hogy nem vesz részt a pontban megadott tevékenységeken (tehát a többi célra nincs kihatással) (kivéve a 2 c) pontban a hozzájárulás esetén megjelenő mezőkben jelölt adatok meg nem adása, amely nem jár semmilyen következménnyel a jelen tájékoztató 2 b) pontjában megadott célokra.) Ha pedig hozzájárul a tájékoztató 2. b) pontjában megadott adatkezelés céljához, akkor emlékeztetjük, hogy bármikor, okok megadása nélkül, szabadon visszavonhatja a hozzájárulását (és ezzel ellentmondhat a tárgyban szereplő kommunikációnak), ha felkeresi az Adatkezelőt. Egyéb visszavonási-ellentmondási lehetőséget a többi tájékoztatóban nyújtunk. A 2 c) pontban megadott célokhoz az adatok megadása és a hozzájárulás opcionális és a felhasználó ezért eldöntheti, hogy regisztrál-e és adott esetben vonatkozik-e rá a jelen tájékoztató 2 b) pontja is, az adatok megadása és az adatkezeléshez hozzájárulás nélkül a jelen tájékoztató 2 c) pontjában megadott célokra. Ha nem adja meg az adatokat és a hozzájárulását, akkor a Felhasználó nem vesz részt a pontban leírt tevékenységekben, vagy ha hozzájárul, de nem adja meg az adatokat, akkor nem végzünk profilképzést. A 2 d) és e) pontban leírt célokra az anagrafikus adatok és a cím, valamint a jövőben esetlegesen kért többi adat megadása és a hozzájárulás megtagadása azt jelenti, hogy nem vesz részt valamilyen tevékenységben (a 2 c) pontban lévő hozzájárulás megadása esetén megjelenő adatok meg nem adása esetén nincs további következmény). A jelen tájékoztató 2. f) pontjában megadott célokra az adatok megadása opcionális, és ha nem adja meg az adatokat, akkor nem használhatja az engedményt.
 3. Adatcímzettek kategóriái: a jelen tájékoztató 2 a), b), c) pontjainak céljaira összegyűjtött és feldogozott adatokat a Cég nem adja közre. A jelen tájékoztató 2. d) pontjában megadott célokra az adatokat a Cég állami szerveknek, igazságügyi szerveknek, rendőrhatóságoknak és a postának kiadhatja (ez utóbbi az írásos kommunikáció esetleges elküldése esetén látja a címet). A jelen tájékoztató 2. e) pontjában megadott célokra az adatokat jogi személyeknek – ügyvédeknek, tanácsadóknak, állami szerveknek, igazságügyi szerveknek, rendőrhatóságoknak és a postának kiadhatja (ez utóbbi az írásos kommunikáció esetleges elküldése esetén látja a címet). A Cég csak a jelen tájékoztatóban ismertetett egyes célok végrehajtásához mindenképpen szükséges adatokat adja közre. A Cég harmadik feleket is megbízhat az adatkezeléssel, akik kifejezett felkérést kapnak az adatkezelésre (céges weboldalkezelők, akár a Cégen kívüli marketingmunkatársak, tanácsadók – pl. jogi tanácsadók, informatikai szakemberek, minőségellenőrök -, informatikai rendszer kezelők, PR-szakemberek, csomagolók és kézbesítők, idénymunkások), az adatkezelő által kijelölt további szakembereket (informatikai kiszervező cégek, marketing tanácsadók). A felelősök listáját megtalálja a Cég alább megadott címein.
 4. Adattárolás: a Cég a jelen tájékoztatóban megadott célok eléréséhez szükséges teljes időn keresztül tárolhatja az adatokat. Az adattárolás ideje a következő:

-a 2 e) pontban megadott célokra, a fiók törlésén és a hozzájárulás visszavonásán kívül; az adatok ezt követően is tárolhatók, az előzőleg megadott hozzájárulás bizonyítására, és a teljes időszakra, amelyben az érdekelt jogvitákat szeretne nyitni;

– törvényes kötelezettségekre, közösségi rendelkezések és szabványok tájékoztatóiban megadott időtartamra;

– a jelen tájékoztató 2. b) pontjában megadott célokra az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlés kéréséig tárolhatjuk. Az adatokat az előzőleg megadott hozzájárulás bizonyítása céljából ennél hosszabb időn keresztül is tárolhatjuk, valamint addig, amíg az érdekelt bármilyen jogvitát indíthat;

– a 2 c) pontban megadott célra az adatok a hozzájárulás törlése/visszavonása kéréséig tárolhatók. A szállásfoglalásnál összegyűjtött adatok profilképzés céljára maximum a regisztrációtól számított tizenkét hónapon át használhatók, kivéve, ha anonimizált formában tároltak, amely nem teszi lehetővé – követett formában és adatbankokhoz csatlakozva sem – az érdekeltek azonosítását; az adatokat a következőkben az előzőleg megadott hozzájárulás bizonyítására tárolják és egész idő alatt, amíg a felhasználó ennek érdekében jogvitát nyithat;

– a 2 d) pontban említett engedmény felhasználása céljából.

– mindenesetre az adatok a Cég olasz és európai szabványok által előírt jogainak érvényesítéséhez és megvédéséhez, a szükséges időtartamon keresztül tárolhatók.

 • Adatkezelő és adatvédelmi biztos: az adatkezelő az ABA Servizi Coop. – ABA Viaggi e Vacanze, székhely Corso del Sole 6/1, Bibione (Ve); ezen kívül van egy e-mailben:rpd@bibionehotels.it és az adatkezelő címein elérhető adatvédelmi biztos.
 • Jogok: tájékoztatjuk, hogy a GDPR előírja, hogy az érdekelt kérheti az adatkezelőtől (a fenti címek egyikén) a személyes adatokhoz hozzáférést, az adatok módosítását, törlését, az adatkezelés korlátozását, és az ellentmondást a kezelésüknek, az adatok hordozásán kívül, valamint a GDPR 3. bekezdésében tartalmazottak szerint visszavonhatja a hozzájárulását, ahol ez lehetséges: a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogosságát.
 • Panaszok: az érdekelt panaszt emelhet az Olasz adatvédelmi biztos előtt, akit a következő oldalon érhet el: www.garanteprivacy.it 
 • Profilképzés: a jelen tájékoztató 2 c) pontjában foglalt adatkezelés profilképzésnek tekinthető. A profilképzés a my Bibione klubba regisztrált személyek adataira alapszik, a kérdőívekkel/kérdésekkel kapott és begyűjtött válaszai alapján, amelyek az utazásai szokásait határozzák meg, hogy jobban megérthessük a fogyasztói szokásait és az érdeklődésének megfelelő termékeket/szolgáltatásokat javasolhassunk. Az adatokat fogyasztói profilképző szoftverrel nyerjük ki és dolgozzuk fel, amelyekben a leggyakrabban vásárolt termékek/szolgáltatások vannak megadva, és a megadott adatok űrlapjában tartalmazott vagy a vásárlásokhoz társított kérdőívek információi alapján képez profilt. Az említett kezelés nem kockázatos az érdekeltre a profil alapvető típusát tekintve, amely nem igényel érzékeny adatokat és nem teszi lehetővé a magánélet különösen fenntartott pontjainak részletes ismeretét. Ezen kívül nem használjuk a profilképzéshez az érdekeltet érintő adatokat, jogi következményeket, vagy amelyek analóg módon jelentősek lehetnek a személyére, és nem hozunk döntéseket az automatikus adatkezelés alapján, amely mint már említettük, kizárólag az érdekelt ízlésének és szokásainak megfelelő reklámanyag kézbesítésére használható. Mindezt fizikai személyek szűrik ki, akik az anyagot ezt követően elküldik az előre meghatározott csoportok számára. Az érdekeltnek joga van emberi közbeavatkozást kérni, a saját véleményét kinyilvánítani, a meghozott döntés magyarázatát kérni és ellentmondani a döntésnek.
 • A kezelés módja: az adatokat a Cég papíron, kézzel, informatikai és telematikai eszközökkel kezelheti (az adatokat ezért papír és informatikai formában egyaránt megőrizve). A Cég az összes tárgyban szereplő adatot az adatvédelemhez szükséges összes intézkedés betartásával kezeli, az érvényes szabványoknak megfelelően (az érvényesség alapelveinek, valamint a bizalmasság és jogok védelmének betartásával), a jelen tájékoztatóban megadott célokra vonatkozó pontos logika szerint. Az adatokon kizárólag a jelen tájékoztatóban megadott célok eléréséhez szükséges műveleteket végezzük. Az adatokat a Cégre vonatkozóan, a Cég székhelyén és a Cég által kijelölt adatkezelő felelősöknél tároljuk (a jelen tájékoztatóban megadott harmadik feleken kívül, akik adatait közöljük, és akik autonóm kezelők minőségében működnek). Az adatokat adatbankokban is elmentjük – informatikai alapú adatbankokban is.

JÓL JEGYEZZE MEG Az olyan célokra, amelyekhez hozzájárulás szükséges, a hozzájárulás 14 éven aluli gyermekektől nem kérhető és ezért az ilyen személyek adatait nem kezeljük és tőlük hozzájárulást nem kérhetünk.

Az érdekelt a hozzájárulás megadásával elismeri, hogy elmúlt 14 éves.